Δρ. Χρήστος Π. Πετρίδης, MD, FEBVS, FICS

Κατα τη διάρκεια της παγκοσμίως πρώτης τοποθέτησης ενος νέου ειδικού είδους στεντ (VasQ® Device) στην αρτηριοφλεβική επικοινωνία σε ασθενή σε νεφροκάθαρση.

 

Tel.: 040 35716650

©2019 by Privatpraxis Dr. med. Christos Petridis.